Geen huisjes openbaar te koop

Er worden zelden huisjes aangeboden. Het (ver)kopen van een huisje gaat buiten de vereniging om. Dit wordt door de eigenaar rechtstreeks geregeld met bij deze eigenaar bekende gegadigden.
Vroeger was er een centrale wachtlijst. Die is in overleg met PWN en het Bestuur destijds gestaakt. Desondanks zijn er soms casussen die tussen wal en schip vallen.