Schouw

Schouw

Elk jaar wordt door PWN en een vertegenwoordiging van het bestuur van de vereniging een schouw gehouden. De huisjes worden dan gecontroleerd aan de hand van de voorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om illegale aanbouwen, hekwerken, kleurstellingen, te groot terras, paadjes, geen natuurlijke bouwmaterialen zoals kunststof, schuttingen, rommel, verwaarlozing etc.

Sinds enkele jaren worden alle bevindingen bijgehouden. De leden hebben zelf de plicht om zich te houden aan de voorwaarden. Zij kunnen in de laatste ledenlijst altijd de bevindingen van de laatste schouw in februari terugvinden. Waar nodig wordt door PWN een termijn tot herstel gegeven.