Terrein open

Een week vóór de ledenvergadering, op 19 maart, gaat ook het terrein weer open. Dit betekent dat vanaf die dag auto’s gedurende een week het terrein op kunnen. Dit is alleen mogelijk via de Nollenweg. Gelieve de slagboom steeds goed te sluiten. Langdurig parkeren op het terrein is niet toegestaan! Daarna wordt het terrein weer afgesloten voor auto’s.

Ook wordt het water weer aangesloten op 19 maart. Controleer goed of er geen lekkages zijn als u uw eigen kraan weer open zet en spoel de leidingen goed door.

Vanaf 19 maart is het niet meer toegestaan om verbouwingen te doen aan uw huisje. Dit betekent dat ook de aanpassingen die nodig zijn naar aanleiding van de schouw voor die tijd afgerond moeten zijn. Kijk in de ledenlijst op de website of er bij uw huisje onregelmatigheden zijn aangetroffen.