Ook de duinen lijden flink onder stikstof

Nieuws

21-5-2022 NH-Nieuws

Stikstof is niet alleen een groot probleem voor natuurgebieden in het binnenland, ook de duinen hebben er stevig onder te lijden. Langs de hele Nederlandse kust zorgt stikstof ervoor dat de natuur verschraalt en op termijn ook de kustbescherming onder druk komt te staan.

Uit onderzoek door de NOS blijkt dat duinbeheerders de afgelopen tien jaar tientallen miljoenen euro's hebben uitgegeven aan het bestrijden van de gevolgen van stikstof.

Zo wordt in de duinen bij Bloemendaal voortdurend gewerkt om de gevolgen van teveel stikstof in natuurgebieden aan te pakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanleggen van stuifplekken of het afplaggen van de bodem. Ook worden exoten weggehaald, plantensoorten die hier van oudsher niet horen, maar het als gevolg van de overdaad aan stikstof in de lucht zo goed doen dat ze gaan woekeren.

"Als we dit niet zouden doen komt de hele duinenecologie onder druk te staan", zegt ecoloog Dick Groenendijk van natuurbeheerder en tevens drinkwaterbedrijf PWN. "Als bepaalde planten en dieren verdwijnen, dreigt het systeem verstoord te raken. Van alle oorzaken die leiden tot achteruitgang van de natuur in duingebieden is stikstof de belangrijkste, het grootste probleem."

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link