Naar een stad zonder aardgas-Strategie voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving

Verdieping / uitleg

Strategie document voor transitie naar aardgasvrije gemeente Amsterdam

Documenten

Bron: Amsterdam.nl

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws