Doen wat nodig is voor de stad en de Amsterdammers

Verdieping / uitleg

Dit actieplan heeft Kiesklimaat aangeboden bij de beoogde coalitiepartijen in Amsterdam. Het stuk laat zien hoe urgent de aanpak van klimaatverandering is en welke maatregelen volgens Kiesklimaat sowieso in het coalitieakkoord thuis horen.

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws