Quickscan duurzaamheid Nederlandse gemeenten

Verdieping / uitleg

De stad is bij uitstek een plek van activiteiten met veel impact op het milieu en de gezondheid van inwoners, vanwege de hoge concentratie activiteiten op een compact grondoppervlak. Daarom kijkt Natuur & Milieu in deze quickscan naar de 42 stedelijke gemeenten die verenigd zijn in de samenwerkingsverbanden G41 en G322. In dit rapport brengt Natuur & Milieu de duurzaamheid van deze gemeenten in kaart door hun resultaten en ambities te vergelijken op thema’s die lokaal veel milieu-impact kunnen h

Documenten

Bron: Natuur en Milieu

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws