Home

Welkom op de website van de “Vereniging Recreantenbelangen Wimmenum”
Reeds 35 jaar tracht het bestuur de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen door overleg met PWN, de Gemeente Bergen, het bestuur van de Duinlandjes en ook andere specialisten. Een periode die teruggaat naar de jaren 50-tig van de vorige eeuw en boordevol geschiedenis uit het verleden levert een fraai beeld op hoe vanuit de eerst prille start van een zomervakantie met simpele huisjes in de duinen van Egmond tot aan de huidige tijd met recreatiehuisjes voor het gehele seizoen
veranderd is.

Doel van de vereniging

Doel van de vereniging is de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van het kamperen in de ruimste zin des woords, met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen.
De Vereniging is opgericht 27 januari 1979 voor onbepaalde tijd. De laatste statutenwijziging is van 2009 en notarieel vastgelegd in 2010.

E-mail adressen

De VRW stuurt regelmatig een e-mailbericht aan alle leden. Ook de uitnodiging voor bijvoorbeeld de ALV gaat via de mail. Hiervoor wordt uw laatst bekende e-mailadres van de eigenaar of familieleden gebruikt.

CONTROLEER UW E-MAILADRES. STUUR WIJZIGINGEN DIRECT AAN HET SECRETARIAAT.

Ontvangt u geen mail … controleer uw gegevens in de ledenlijst onder de Download knop. Wel eerst inloggen!

Toegankelijkheid en bevoegdheid

Conform afspraak zal er vanaf 2014 door de boswachter alle auto’s, zonder ontheffing achter het raam, bekeurd worden .

De witte paal geplaatst ter afsluiting van het Nollenpad moet altijd worden afgesloten. U bent dus verplicht de paal MET het slot direct achter u af te sluiten.
De sleutel is bij de sleutelhouder te leen, of bij PWN tijdelijk voor €100 te huur.