Welkom op de website van de “Vereniging Recreantenbelangen Wimmenum”

Reeds 40 jaar tracht het bestuur de belangen van de leden zo goed  mogelijk te behartigen door overleg  met PWN, de Gemeente Bergen, het bestuur van de Duinlandjes en ook andere specialisten. Een periode die teruggaat naar de jaren vijftig van de vorige eeuw en boordevol geschiedenis uit het verleden levert een fraai beeld op hoe vanuit de eerst prille start van een zomervakantie met simpele huisjes in de duinen van Egmond tot aan de huidige tijd met recreatiehuisjes voor het gehele seizoen veranderd is. Over de geschiedenis kun je hier een leuk stuk lezen (met foto’s).
archief_huisje

Doel van de vereniging

mensen_bij_huisje
Doel van de vereniging is de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van het kamperen in de ruimste zin des woords, met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen. De Vereniging is opgericht 27 januari 1979 voor onbepaalde tijd. De laatste statutenwijziging is van 2009 en notarieel vastgelegd in 2010.

 

Evenementen